Zmena pravidiel 3D HDH IAA

Predsedníctvo SLZ na základe podnetov od strelcov podalo návrh HDH IAA na zmeny pravidiel, tak aby upravili niektoré oblasti. 

Môžeme konštatovať, že naša snaha bola úspešná a viaceré naše návrhy boli do 3D pravidiel HDH IAA zapracované.

Nové pravidlá nájdete na stránke HDH IAA.

 

Niektoré zmeny oproti pôvodným pravidlám: 

1. Pre prípad rozstrelov sa ruší vzdialenosť terča 35-45 metrov (pre všetky divízie). Rozstrel sa bude strieľať na obvyklé vzdialenosti pre danú divíziu.

2. MINIS majú stanovenú pre streľbu maximálnu vzdialenosť 18 metrov. Biely kolík je už štandardne určený organizátorom. 

3. Časový interval na výstrel zostal 90 sekúnd a počíta sa od momentu, kedy sa strelec dotkne kolíka.

4. Aj v pravidlách je dané, že v prípade terča z 2 zvierat, musia byť rovnaké a strelec si vyberie, ktorý terč strieľa.

5. Zvýšil sa počet terčov na tréningovej strelnici. Minimálny počet terčov je deväť, vo vzdialenostiach 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m a 45m. 

 

Veríme, že tieto zmeny prispejú k zlepšeniu súťaží.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook