Informačný systém športu - opravy údajov

Vážení predsedovia klubov, kluboví manageri a členovia SLZ

v súčasnej dobe pripravujeme export údajov z „membery“ do informačného systému športu. Pri testovaní importu boli identifikované viaceré chyby vo Vašich osobných údajoch. 

V prílohe nájdete súbory s chybami, ktoré bránia importu údajov do informačného systému Ministerstva školstva.  

V prvom súbore nájdete osoby, ktoré majú chyby v kontaktných údajoch.  link

V druhom súbore sú osoby, ktoré majú v systéme nesprávne rodné číslo alebo dátum narodenia.  link

 

Poprosíme o spoluprácu s predsedami vašich klubov a klubovými managermi zodpovednými za informácie v systéme „membery“ a súčinnosť pri oprave týchto chýb do  17.08.2018. Bez opravy údajov, nie je možné tieto dáta nahrať do informačného systému športu, čo bude mať za následok nemožnosť čerpať neimportované osoby finančné príspevky a dotácie.

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook