VZDELÁVANIE TRÉNEROV I. kvalifikačného stupňa - Nový uchádzači.

V zmysle Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 354/2016 Z.z.  (najmä § 83, 84, 106b) bola podpísaná zmluva medzi SLZ a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave o vzdelávaní trénerov. Na základe uvedeného sa bude pokračovať vo vzdelávaní trénerov pre jednotlivé kvalifikačné stupne.

Záujemcovia, ktorí majú záujem o získanie I. kvalifikačného stupňa, tréner lukostreľby, dávame do pozornosti, že vzdelávania všeobecnej časti sa uskutoční Trénerskou akadémiou FTVŠ UK Bratislava v termíne: 11. 10. 2019 – 13. 10. 2019. Účastnícky poplatok je 160,- eur.

Program nájdete na https://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/studium/dalsie_formy_vzdelavania/TA/2019/TA_Ist_vseobecna_10_2019.pdf

Záväznú prihlášku zaslať priamo na poskytovateľa trénerského kurzu. Link na prihlášku.

Ak Vám tento termín nevyhovuje zašlite nám informáciu o Vašom záujme o získanie kvalifikácie tréner lukostreľby I. Akonáhle bude dohodnutý nový termín pri minimálnej účasti 12 osôb, budeme Vás následne informovať.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook