SLZ

Prehľad nositeľov WA/SLZ ocenení

Typ ocenenia:
 WA/SLZ Star Award (WA/SLZ hviezda)
 WA Arrowhead Award (WA hrot šípu)
 WA/SLZ Target Award (WA/SLZ terč)
 SLZ Kids Target Award (SLZ žiacky terč)
 SLZ IFAA Award (SLZ IFAA ocenenie)
 SLZ Roebuck 3D (SLZ srnec 3D)

Dosiahnutá úroveň aspoň:           Divízia: 

      Vyhľadať iba ocenenia obsahujúce text:  


Vysvetlivky k oceneniam:
World Archery ocenenia (WA hviezda, WA terč, WA hrot) je možné získať za výsledky dosiahnuté na domácich a zahraničných súťažiach registrovaných v kalendári WA. Na Slovensku sú to spravidla Majstrovstvá Slovenska a niektoré kolá Slovenského pohára. Súťaže registrované v kalendári WA je možné nájsť na stránke https://worldarchery.org/events/calendar. WA hrot je však možné získať aj za výsledky na niektorých kolách Slovenského pohára v terénnej lukostreľbe, aj keď neboli registrované v kalendári WA.
Ocenenia SLZ (SLZ žiacky terč, SLZ terč IFAA, SLZ terč, SLZ hviezda) je možné získať za výsledky dosiahnuté na súťažiach Slovenského pohára a na Majstrovstvách Slovenska. SLZ terč IFAA je možné získať aj za výsledky na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta IFAA.
WA/SLZ Star Award (WA/SLZ hviezda):
     1. Ocenenie sa udeľuje za výsledky v zostave WA pre divízie OL a KL a v zostave SLZ pre divíziu HL
     2. Strieborné hviezdy dostávajú kadeti a kadetky (označenie /C za rokom dosiahnutia) a veteráni (označenie /M). Pozrite tiež kompletnú tabuľku limitov.
WA Arrowhead Award (WA hrot šípu):
     1. Ocenenie sa udeľuje za výsledky v terénnej lukostreľbe a môžu ho získať strelci v divíziách HL,OL, KL.
     2. Od červeného kolíka strieľajú OL a KL. Od modrého strieľajú HL a kadeti OL,KL. Od žltého kolíka strieľajú kadeti HL. Žiacke kategórie strieľajú od bieleho kolíka.
     3. Limity sú stanovené pomerne komplikovane v závislosti od počtu terčov na okruhu, pozrite tabuľku limitov
WA/SLZ Target Award (WA/SLZ terč):
     1. Ocenenie WA sa udeľuje za výsledky v terčovej lukotreľbe v divíziách OL, KL a HL pri streľbe vonku (F) aj v hale (H).
     2. Strieborné terče môžu získať U18(kadeti) OL (označenie /C za rokom dosiahnutia) a veteráni 50+ OL (označenie /M za rokom dosiahnutia), nie však v hale.
     3. Zostavy, za ktoré možno získať ocenenia, sú v tabuľke limitov).
     4. Ocenenie SLZ sa udeľuje za výsledky v terčovej lukotreľbe v divíziách HL, DL, IL a VI pri streľbe vonku (F) aj v hale (H).
SLZ Kids Target Award (SLZ žiacky terč):
     1. Ocenenie SLZ sa udeľuje za výsledky v terčovej lukotreľbe v divíziách OL, KL, HL, DL, IL a VI pri streľbe vonku (F) aj v hale (H).
     2. Biele terče získavajú deti do 10 rokov, modré žiaci do 12 rokov a červené žiaci do 14 rokov.
SLZ IFAA Award (SLZ IFAA ocenenie):
     1. Ocenenie SLZ sa udeľuje za výsledky v IFAA zostavách "Field" a "Hunter" v divíziách OL, KL, HL, DL a IL.
     2. V kategórii deti možno získať najviac ocenenie s jedným hrotom, v kategórii kadeti/kadetky najviac ocenenie s dvoma hrotmi.
SLZ Roebuck 3D Award (SLZ srnec 3D ocenenie):
     1. Ocenenie SLZ sa udeľuje za výsledky v 3D zostavách WA a HDH a tiež v zostave IFAA "Standard 3D" v divíziách OL, KL, HL, DL a IL.
     2. V kategórii deti možno získať najviac ocenenie s jedným šípom, v kategórii kadeti/kadetky najviac ocenenie s dvoma šípmi.

Ak za dosiahnutý výsledok možno získať príslušné ocenenie WA, ocenenie SLZ sa neudelí, ale udelí sa ocenenie WA.

Označenie /x znamená, že ocenenie ešte nebolo odovzdané zástupcovi klubu.

Označenie /? znamená, že strelec síce nastrieľal limit, toto vysoké ocenenie však udeľuje priamo WA na základe dodaných overených bodovačiek. Žiadame strelcov, aby na to mysleli hneď na pretekoch a požiadali organizátora o vrátenie (alebo okopírovanie) bodovačiek a ich potvrdenie. Bez toho nie je možné o ocenenie požiadať.

Označenie * znamená, že ide o ocenenie SLZ (v prípadoch, keď je možné získať aj rovnaké ocenenie WA).

Prehľad ocenení WA a SLZ je na tejto linke.

Webdesign: František Kundracik úprava V. Schindler