SLZ

Prehľad nositeľov WA/SLZ ocenení

Typ ocenenia:
 WA Star Award (WA hviezda)
 WA Arrowhead Award (WA hrot šípu)
 WA/SLZ Target Award (WA/SLZ terč)
 SLZ Kids Target Award (SLZ žiacky terč)
 SLZ IFAA Award (SLZ IFAA ocenenie)

Dosiahnutá úroveň aspoň:           Divízia: 

      Vyhľadať iba ocenenia obsahujúce text:  


Webdesign: František Kundracik