Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "skore/". Je: 39, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "halova/". Je: 33, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "terenna3D/". Je: 44, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "naradieHL/". Je: 7, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "naradieKL/". Je: 10, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "naradieOL/". Je: 8, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "kategorie/". Je: 17, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "zostavy/". Je: 23, treba aspoň 100
Zatiaľ je k dispozícii málo otázok typu "strelnica/". Je: 22, treba aspoň 100

Test pravidiel lukostreľby
Minimálna vyžadovaná úspešnosť je 75%


 

Otázka 1 z 203

Strelec počas kvalifikácie vystrelil posledný šíp s hodnotou 8 po časovom limite. Celkové skóre zásahov 10-10-9-9-9-8 na obrázku je 47, pričom rozhodca preškrtne v bodovačke hodnotu 8 a nahradí ju s M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.3)

     
 

 

Otázka 2 z 203

Strelci postupujúci bez boja môžu trénovať počas prebiehajúcich súbojov maximálne 5 sád po tri šípy v prípade kladkového luku.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.8)

     
 

 

Otázka 3 z 203

V prípade, že sa trubka šípu dotýka čiary medzi dvomi skórovacími oblasťami, prideľuje sa nižšia hodnota.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2)

     
 

 

Otázka 4 z 203

Po rozstrele súboj končí v pomere 7 ku 5 pre víťaza rozstrelu.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.1.4)

     
 

 

Otázka 5 z 203

Šíp vystrelený po vypršaní časového limitu spôsobí stratu najvyššej hodnoty v danej sade a jej posúdený ako M.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.2+15.2.3)

     
 

 

Otázka 6 z 203

V prípade zlyhania výstroja počas vonkajšej terčovej súťaže dovoľujú pravidlá dostreliť zostávajúce šípy v maximálnom čase 15 minút alebo v dvoch sadách po 6 šípoch.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.4)

     
 

 

Otázka 7 z 203

Eliminačný súboj družstiev v divízii kladkový luk sa strieľa na 4 sady.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.2)

     
 

 

Otázka 8 z 203

Ak je trubka šípu po vystrelení vo vzdialenosti ďalej ako 3 m od streleckej čiary, šíp sa považuje za nevystrelený.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.5.1)

     
 

 

Otázka 9 z 203

Strelec prvým šípom strelil 10 hore, druhým 9 v strede a tretím nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Preto vystrelil do spodného stredu ešte jeden šíp, ale až po časovom limite, pričom zasiahol 10. Celkové skóre po úprave bodovačky rozhodcom je 6.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10 a 15.2.3)

     
 

 

Otázka 10 z 203

Šíp vystrelený pred začiatočným signálom spôsobí stratu najvyššej hodnoty v danej sade a jej posúdenie ako M.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.2+15.2.3)

     
 

 

Otázka 11 z 203

Pri vystrelení väčšieho počtu šípov sa vo vonkajšej terčovej lukostreľbe zapisujú hodnoty 6 šípov s najnižšou hodnotou.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2.2)

     
 

 

Otázka 12 z 203

Eliminačný súboj jednotlivcov v divízii kladkový luk sa strieľa na 5 sád.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.2)

     
 

 

Otázka 13 z 203

Pri rovnakej hodnote skóre sa poradie súťažiacich vo vonkajšej terčovej lukostreľbe určuje na základe počtu "10" a potom na základe počtu "9".
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.5.1)

     
 

 

Otázka 14 z 203

Hodnota visiaceho šípu sa posudzuje podľa bodovej hodnoty skórovacej oblasti, z ktorej visí.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2.6.1)

     
 

 

Otázka 15 z 203

Po rozstrele súboj končí v pomere 6 ku 5 pre víťaza rozstrelu.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.1.4)

     
 

 

Otázka 16 z 203

Rozstrel vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sa opakuje, ak prvýkrát obaja strelci trafia "10" (olympijský luk), resp. "X" (kladkový luk).
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.5.2.2)

     
 

 

Otázka 17 z 203

Eliminačný súboj jednotlivcov v divízii olympijský luk končí akonáhle jeden zo strelcov dosiahne 6 set bodov.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.1.4.2)

     
 

 

Otázka 18 z 203

Pri rovnakej hodnote skóre sa poradie súťažiacich vo vonkajšej terčovej lukostreľbe určuje na základe počtu "X" a potom na základe počtu "10".
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.5.1)

     
 

 

Otázka 19 z 203

Počas eliminácií strelec omylom v časovom limite vystrelil 4 šípy. Celkové skóre zásahov zásahov 10-9-8-8 na obrázku je 25. Pri skórovaní sa nevyžaduje asistencia rozhodcu.
(Kniha 3 WA, článok 14.2.2, 15.2.6)

     
 

 

Otázka 20 z 203

Strelec prvým šípom strelil 10 hore, druhým 9 v strede a tretí vystrelil po časovom limite, pričom nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Strelec si do bodovačky zapíše 10-6-M. Rozhodca preškrtne 10 a zapíše M. Celkové skóre je M-6-M, teda 6.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10 a 15.2.3)

     
 

 

Otázka 21 z 203

Počas eliminácií tímov prvý strelec zasiahol 9, druhý 10 a tretí vystrelil po časovom limite a zasiahol 7. Celkové skóre je 16, pričom rozhodca v bodovačke preškrtne 10 a zapíše M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.5)

     
 

 

Otázka 22 z 203

Strelec prvým šípom strelil 9 v strede, druhým 10 hore a tretí šíp vystrelil po časovom limite, pričom nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Strelec si do bodovačky zapíše 10-9-M, rozhodca preškrtne 10 a nahradí ho s M, takže celkové skóre je M-9-M, teda 9.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10 a 15.2.3)

     
 

 

Otázka 23 z 203

Eliminačný súboj družstiev v divízii kladkový luk sa strieľa na 5 setov.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.2)

     
 

 

Otázka 24 z 203

Eliminačný súboj družstiev v divízii olympijský luk končí akonáhle jedno z družstiev dosiahne 5 set bodov.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.1.5.2)

     
 

 

Otázka 25 z 203

V prípade, že sa trubka šípu dotýka čiary medzi dvomi skórovacími oblasťami, prideľuje sa vyššia hodnota.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2)

     
 

 

Otázka 26 z 203

Počas eliminácií tímov prvý strelec zasiahol 9, druhý 10 a tretí vystrelil po časovom limite a zasiahol 7. Celkové skóre je 19, pričom rozhodca v bodovačke preškrtne 7 a zapíše M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.5)

     
 

 

Otázka 27 z 203

Strelci postupujúci bez boja môžu trénovať počas prebiehajúcich súbojov maximálne tri sady po tri šípy v prípade olympijského luku.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.8)

     
 

 

Otázka 28 z 203

Strelec prvým šípom strelil 10 hore, druhým 9 v strede a tretím nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Preto vystrelil do spodného stredu ešte jeden šíp, ale až po časovom limite, pričom zasiahol 10. Celkové skóre po jeho úprave rozhodcom je 16.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10, 15.2.3 a 14.2.2)

     
 

 

Otázka 29 z 203

Rozstrel vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sa opakuje, ak prvýkrát ani jeden zo strelcov netrafí bodovanú zónu.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.5.2.2)

     
 

 

Otázka 30 z 203

Pri rovnakej hodnote skóre sa poradie súťažiacich vo vonkajšej terčovej lukostreľbe určuje na základe počtu "10" a potom na základe počtu "X".
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.5.1)

     
 

 

Otázka 31 z 203

Počas eliminácií strelec omylom v časovom limite vystrelil 4 šípy. Celkové skóre zásahov 10-9-8-8 na obrázku je 16. Pri skórovaní sa vyžaduje asistencia rozhodcu.
(Kniha 3 WA, článok 14.2.2, 15.2.6)

     
 

 

Otázka 32 z 203

Vo finálovej časti súťaže nie je povolený žiadny čas na opravu výstroja.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.2.6)

     
 

 

Otázka 33 z 203

Strelci sú podľa WA povinní označovať zásahy v terči.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2.4)

     
 

 

Otázka 34 z 203

Ak po výstrele trubka šípu zasahuje do oblasti medzi streleckou čiarou a 3 m čiarou, šíp sa považuje za nevystrelený.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 12.5.1)

     
 

 

Otázka 35 z 203

Šípu odrazenému od terčovnice sa prideľuje najnižšia hodnota z neoznačených dier v skórovacej oblasti.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2.6.1)

     
 

 

Otázka 36 z 203

Rozhodca sa môže dotýkať všetkých šípov a terčovnice, keď posudzuje hodnotený šíp.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 14.2.1)

     
 

 

Otázka 37 z 203

Strelec prvým šípom strelil 10 hore, druhým 9 v strede a tretím nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Strelec si do bodovačky zapíše 10-6-M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10)

     
 

 

Otázka 38 z 203

Strelec počas kvalifikácie vystrelil prvý šíp s hodnotou 9 ešte pred zaznením signálu pre začiatok streľby. Celkové skóre zásahov zásahov 10-10-9-9-9-8 na obrázku je 45, pričom rozhodca preškrtne v bodovačke hodnotu 10 a nahradí ju s M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.3)

     
 

 

Otázka 39 z 203

Strelec prvým šípom strelil 9 v strede, druhým 10 hore a tretím nezasiahol spodný stred, ale zónu 6 v strede. Strelec si do bodovačky zapíše 10-9-M.
(Kniha 3 WA, článok 15.2.10)

     
 

 

Otázka 40 z 203

Je tolerancia vzdialenosti od stredu každého terča ku streleckej čiare pri rozmeroch strelnice 25/18 metrov pri halovej lukostreľbe ± 15cm?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.1.1.1.)

     
 

 

Otázka 41 z 203

Má byť minimálny priestor pre strelca v halovej lukostreľbe na streleckej čiare minimálne 100 cm?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.1.1.7.)

     
 

 

Otázka 42 z 203

Bude umožnený tréning strelcovi, ktorému bol poskytnutý čas na opravu náradia, pri jeho zlyhaní pred dostrelením chýbajúcich šípov?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 12.2.4.)

     
 

 

Otázka 43 z 203

Je maximálny limit na vystrelenie troch šípov (jednej sady) v halovej lukostreľbe 120 sekúnd?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 12.2.1.)

     
 

 

Otázka 44 z 203

Rozhoduje vyššie umiestnený súťažiaci v kvalifikácii pri vyraďovacom súboji pri striedavej streľbe o poradí streľby v prvej sade súboja?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 13.2.3.)

     
 

 

Otázka 45 z 203

Môže byť pri streľbe z olympijskeho luku na chrániči prstov umiestnený oddeľovač prstov?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.8.1.)

     
 

 

Otázka 46 z 203

Je časový limit pri eliminačnej súťaži družstiev v halovej lukostreľbe pre jednu sadu 120 sekúnd?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 13.4.6.)

     
 

 

Otázka 47 z 203

Môže prvý súťažiaci prekročiť 1metrovú čiaru v halovej súťaži družstiev ešte pred spustením časomiery?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 15.3.1.)

     
 

 

Otázka 48 z 203

Pri rozpore dvoch bodovačiek – jednej papierovej a jednej elektronickej, platia hodnoty zásahov zaznamenané v papierovej bodovačke?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.4.1.)

     
 

 

Otázka 49 z 203

Môže byť pri streľbe z olympijskeho luku použitá indikácia náťahu, aj keď je elektronická?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.10.1.)

     
 

 

Otázka 50 z 203

Môže súťažiaci zo zdravotných dôvodov použiť pri streľbe chrániče sluchu?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.3.2.)

     
 

 

Otázka 51 z 203

Môže končiť omotávka tetivy v zornom poli súťažiaceho z olympijskeho luku pri plnom náťahu, ak má rovnakú farbu ako zvyšok tetivy?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.2.1.)

     
 

 

Otázka 52 z 203

Možno považovať šíp za nevystrelený, ak časť jeho drieku po výstrele leží v 3-metrovej zóne, za predpokladu, že sa šíp neodrazil?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 12.5.1)

     
 

 

Otázka 53 z 203

Môžu sa stredy vrátane výstuží použiť pri streľbe z olympijskeho luku, aj keď sa o výstuž trvalo opiera ruka, alebo zápästie súťažiaceho?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.1.2.)

     
 

 

Otázka 54 z 203

Musí byť pri súťaži družstiev v halovej lukostreľbe vyznačená čiara jeden meter za streleckou čiarou široká najmenej 5 cm?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.1.1.13.)

     
 

 

Otázka 55 z 203

Majú byť pri halovej lukostreľbe umiestnené trojité terče tak, aby stredy prostredných terčov boli 130 cm ± 2cm nad podlahou?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.2.1.1.)

     
 

 

Otázka 56 z 203

Je maximálna povolená napínacia sila kladkového luku 60 libier?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.2.1.1.)

     
 

 

Otázka 57 z 203

Môže byť vzdialenosť medzi streleckou a čakacou čiarou v halovej lukostreľbe menej ako 5 metrov?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.1.1.2.)

     
 

 

Otázka 58 z 203

Môže mať pri halovej lukostreľbe z kladkového luku driek šípu viac ako 9,3 mm ?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.7.1.)

     
 

 

Otázka 59 z 203

Je povolené pri kladkovom luku pripevniť na tetivu značky k perám, alebo nosa, priezor, či slučku tetivy?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.2.1.4.)

     
 

 

Otázka 60 z 203

Je zakázané pri pohybe vpred ku streleckej čiare vytiahnuť šíp z tulca skôr, ako je strelec na svojej streleckej pozícii pri halovej eliminačnej súťaži družstiev?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 13.2.2.; 15.3.3.)

     
 

 

Otázka 61 z 203

Hodnotí sa iba zóna terča X desiatimi bodmi pre divíziu kladkový luk v halovej lukostreľbe v ľubovoľnej vekovej kategórii a pre ľubovoľný terč?
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3, Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.2.2.3.)

     
 

 

Otázka 62 z 203

Pri rozpore v celkovom súčte dvoch bodovačiek – jednej papierovej a jednej elektronickej, pričom hodnoty zásahov sú v oboch rovnaké, platí výsledok zaznamenaný v papierovej bodovačke?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.4.1.)

     
 

 

Otázka 63 z 203

Môže mať terčovnica pri halovej lukostreľbe uhol sklonu viac ako 10 stupňov od vertikály?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.1.1.3.)

     
 

 

Otázka 64 z 203

Hodnotí sa šíp zanechaný na terčovnici počas skórovania ako MINUL, napriek tomu, že skutočnosť bola nahlásená rozhodcovi pred spustením streľby ďalšej sady?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.3.1. )

     
 

 

Otázka 65 z 203

Zapisuje sa v bodovačkách v halovej lukostreľbe aj počet zásahov v zóne X?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.4.)

     
 

 

Otázka 66 z 203

Môžu počas terčovej súťaže strelci na terčovnici zaznamenať šíp zapichnutý v terčovnici, ktorý nie je vidieť v čele, bez asistencie rozhodcu?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.2.5.)

     
 

 

Otázka 67 z 203

Môže byť súťažiaci, alebo družstvo, ktorí sú opakovane pristihnutí, že strieľajú viac šípov ako je povolené diskvalifikovaní zo súťaže?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 14.2.2.)

     
 

 

Otázka 68 z 203

Môže počas terčovej súťaže strelec pri streľbe na streleckej čiare používať elektronické hlasové komunikačné zariadenie, ak tým neruší ostatných strelcov?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.3.2.)

     
 

 

Otázka 69 z 203

Musia byť pri halovej lukostreľbe v akejkoľvek sade použité šípy identických farieb, operenia, či končíkov?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 11.1.7.1.)

     
 

 

Otázka 70 z 203

Môže byť poskytnutý čas na dostrel strelcovi pri poruche náradia, alebo zdravotnom probléme pri halovej vyraďovacej súťaži?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 12.2.6.)

     
 

 

Otázka 71 z 203

Môžu byť pri streľbe v rade AB/CD v halovej lukostreľbe trojité terče C a B od seba vzdialené menej ako 10cm?
(Kniha pravidiel 2 WA, článok 7.2.)

     
 

 

Otázka 72 z 203

Stratí súťažiaci šíp s najväčšou bodovou hodnotou ohodnotením MIMO, ak vystrelí akýkoľvek šíp pred, alebo po časovom limite?
(Kniha pravidiel 3 WA, článok 12.2.2.)

     
 

 

Otázka 73 z 203

Súťažiaci na 3D súťaži podľa WA zo svojej pozície vidí len časť terča a celú KILL zónu. Je tento terč postavený správne?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 9.1.1.; Kniha 2 pravidiel WA 4.5.6.1.)

     
 

 

Otázka 74 z 203

Je v terénnej lukostreľbe podľa WA odporúčaný počet terčov 24?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.3.1.)

     
 

 

Otázka 75 z 203

Musí sa lukostrelec na pozícii B súťažiaci na 3D súťaži podľa pravidiel WA dotýkať kolíka?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 23.1.2)

     
 

 

Otázka 76 z 203

v terénnej lukostreľbe podľa IFAA sa súťažiace dvojice menia na stanovišti č. 1 a č. 15.
(IFAA Article IV, H 3b)

     
 

 

Otázka 77 z 203

Na 3D lukostreľbe podľa IFAA zasiahol terč šíp, ktorý sa odrazil od zeme. Počíta sa ako platný zásah s bodovou hodnotou?
(IFAA Article IV, I 2.c.)

     
 

 

Otázka 78 z 203

Je na 3D podľa IFAA súťažný okruh postavený z 28 terčov?
(IFAA Article V, D1, E1, F1; IFAA WBHC Rules, D)

     
 

 

Otázka 79 z 203

Na 3D súťaži podľa WA strieľajú súťažiaci vždy v rovnakom poradí (nestriedajú sa). Súťažiaci sa tak dohodli. Je to správne?
(Kniha 4 pravidel WA, článok 24.2.)

     
 

 

Otázka 80 z 203

Je v 3D lukostreľbe podľa IFAA na výstrel časový limit?
(IFAA, Artice IV, Ie.)

     
 

 

Otázka 81 z 203

Môže súťažiaci v divízii DL na WA súťaži používať rukavicu, keď používa uchopenie tetivy 3 prsty pod?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.5.7.1.)

     
 

 

Otázka 82 z 203

Sú na 3D lukostreľbe podľa IFAA vzdialnosti od kolíka k terču obmedzené zaradením 3D terčov do skupiny 1-4?
(IFAA Artice V, D1, E1, F1)

     
 

 

Otázka 83 z 203

V terénnej lukostreľbe podľa WA sa používajú štyri veľkosti terčov: 20, 40, 60 a 80 cm.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 8.2.1.)

     
 

 

Otázka 84 z 203

Môže súťažiaci v divízii BB na WA súťaži používať nasledovnú tabku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.8.1.)

     
 

 

Otázka 85 z 203

Je v terénnej lukostreľbe podľa WA tolerancia vo vzdialenosti od kolíka k terču pri vzdialenostiach 15 m a menej -+ 25 cm; pri vzdialenosti 16-60 m +- 1 m?
(Kniha 2 WA, článok 8.1.1.7.)

     
 

 

Otázka 86 z 203

Môže súťažiaci v divízii IL na WA súťaži používať nasledovnú tabku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.4.7.1)

     
 

 

Otázka 87 z 203

Môže súťažiaci v divízii BB na WA súťaži používať nasledovnú tabku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.8.1.)

     
 

 

Otázka 88 z 203

Môže stáť súťažiaci na 3D lukostreľbe podľa IFAA jednou nohou pred kolíkom?
(IFAA Article IV, H 2.e1. e2)

     
 

 

Otázka 89 z 203

Na 3D súťaži podľa IFAA máme nasledujúce okruhy:
Animal Round – môžu sa vystreliť až 3 šípy
3D Standard Round – strieľajú sa 2 šípy
3D Hunting Round – strieľa sa 1 šíp
(IFAA WBHC Rules, článok D)

     
 

 

Otázka 90 z 203

Na 3D lukostreľbe podľa WA súťažia divízie:
CU compoud
BB barebow
IB instinktive bow
LB long bow
(Kniha 2 pravidel WA, článok 3.1.1.)

     
 

 

Otázka 91 z 203

Súťažiaci s dlhým lukom na súťaži podľa WA používa karbónové šípy. Je jeho zaradenie do divízie dlhý luk správne?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.5.6.1.)

     
 

 

Otázka 92 z 203

Družstvá na 3D súťaži podľa WA sú zložené z 3 divízií: CU a LB; tretím členom je IB alebo BB.
(Kniha 2 pravidiel WA, čánok 4.5.6.2.8.)

     
 

 

Otázka 93 z 203

Rozhodca má právo vykonať kontrolu náradia aj na trati počas súťaže.
(Kniha 5 pravidiel WA, článok 3.12.1.3.)

     
 

 

Otázka 94 z 203

Je minimálna vzdialenosť na 3D podľa WA pre modrý kolík 3 m a pre červený kolík 5 m?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 9.1.1.7.1.; 9.1.1.7.2.)

     
 

 

Otázka 95 z 203

Môže súťažiaci v divízii DL na WA súťaži používať nasledovnú tabku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.5.7.1)

     
 

 

Otázka 96 z 203

Zodpovedá súťažiaci za to, aké náradie používa na súťaži IFAA?
(IFAA Article IV, D.4)

     
 

 

Otázka 97 z 203

Môže byť na inštinktívnom luku omotávka tetivy pri plnom náťahu urobená tak, aby končila v zornom poli oka?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.4.2.1.)

     
 

 

Otázka 98 z 203

Vzdialenosti na 3D lukostreľbe podľa WA sú podľa Súťažného poriadku SLZ nasledovné:
červený kolík do 45 m
modrý kolík do 30 m
biely kolík do 20 m
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2.)

     
 

 

Otázka 99 z 203

Je maximálna vzdialenosť na 3D súťaži podľa WA pre CU ženy 43 m?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 9.1.1.7.1.)

     
 

 

Otázka 100 z 203

Na terénnej lukostreľbe podľa IFAA sa terč o veľkosti 20 cm strieľa nasledovne: ľavý horný, ľavý spodný, pravý horný, pravý spodný.
(IFAA Article IV, C.4)

     
 

 

Otázka 101 z 203

Ak v terénnej lukostreľbe podľa WA súťažiaci prekročí stanovený časový limit poznačí sa táto skutočnosť do bodovacej karty.
(Kniha 4 pravidel WA, článok 24.8.)

     
 

 

Otázka 102 z 203

Na 3D súťaži podľa WA po dvoch klavifikačných kolách do prvého eliminačného kola postupuje 22 súťažiacich.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.6.2.2.)

     
 

 

Otázka 103 z 203

Na 3D súťaži podľa WA strelec prestrelí kopyto ležiaceho zvieraťa tak, že zasiahol telo zvieraťa (bodovanú zónu). Je tento zásah hodnotený 5 bodmi?
(Kniha 2 WA, článok 9.2.2.)

     
 

 

Otázka 104 z 203

Môžu sa na inštinktívnom luku umiestniť tlmiče tetivy?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.4.2.2.)

     
 

 

Otázka 105 z 203

Môže stáť lukostrelec na pozícii B súťažiaci na 3D súťaži podľa pravidiel WA vpravo od kolíka?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 23.1.3)

     
 

 

Otázka 106 z 203

Rozhodca kontroluje priebeh streľby. Môže kontrolovať aj priebeh skórovania?
(Kniha 5 pravidiel WA, článok 3.12.1.4.)

     
 

 

Otázka 107 z 203

Je maximálny priemer trúbky šípu 9,3 mm aj s hrotom?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.7.1.; 22.3.7.1.; 23.4.6.1.; 22.5.6.1.)

     
 

 

Otázka 108 z 203

Na 3D súťaži podľa WA pravidiel sú umiestnené dva terče. Každý súťažiaci strelí 2 šípy, z toho do každého terča 1 šíp.
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 24.4)

     
 

 

Otázka 109 z 203

V terénnej lukostreľbe podľa IFAA sa súťažiace dvojice menia po 14 terčoch (je jedno na akom čísle stanoviska začínajú).
(IFAA Artice IV, H 3b)

     
 

 

Otázka 110 z 203

Je v 3D lukostreľbe podľa WA časový limit na vystrelenie 2 šípov 90 s?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 24.8.)

     
 

 

Otázka 111 z 203

Na súťaži podľa IFAA o spornom zásahu rozhoduje "kapitán skupiny" teda súťažiaci, ktorý je napísaný ako prvý.
(IFAA Artice IV, H 4.f )

     
 

 

Otázka 112 z 203

Môže súťažiaci v divízii IL na WA súťaži používať nasledovnú tabku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.4.7.1)

     
 

 

Otázka 113 z 203

Ak na 3D podľa IFAA strelec natiahne luk štyrikrát, je tento zásah (výstrel po štvrtom natiahnutí luku) zaznamenaný do bodovacej karty ako MISS?
(IFAA, Artice IV, Ie.)

     
 

 

Otázka 114 z 203

Môžeme v terénnej lukostreľbe podľa WA terč umiestniť nižšie ako 15 cm od zeme?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 8.1.1.8.)

     
 

 

Otázka 115 z 203

Je v terénnej lukostreľbe podľa WA časový limit na vystrelenie 3 šípov 240 s?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 24.8.)

     
 

 

Otázka 116 z 203

V terénnej lukostreľbe podľa WA sa používajú licencované terče, kde žltý stred je hodnota 6.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 8.2.1.1.)

     
 

 

Otázka 117 z 203

Pre divíziu barebow (holý luk) je možné umiestniť bočnú opierku nazad (vnútri) ďalej ako 6 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.3.1)

     
 

 

Otázka 118 z 203

Pre divíziu barebow (holý luk) je možné umiestniť bočnú opierku nazad (vnútri) ďalej ako 2 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.3.1)

     
 

 

Otázka 119 z 203

Môže pre divíziu barebow (holý luk) omotávka tetivy pri plnom náťahu končiť v zornom poli strelca?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.2.1)

     
 

 

Otázka 120 z 203

Nenapnutý barebow (holý luk) vybavený povoleným príslušenstvom musí prejsť cez otvor alebo krúžok s vnútorným priemerom 12,2 cm ± 0,5 mm?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.1)

     
 

 

Otázka 121 z 203

Divízia Barebow (Holý luk). Musia byť prelepené v viacfarebné stredy lukov v prípade, že plocha v priezore oka je sfarbená takým spôsobom, ktorá by mohla byť použitá pre mierenie?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.1.1)

     
 

 

Otázka 122 z 203

Je možné pre divíziu barebow (holý luk) označiť na tetive dva body slúžiace na umiestnenie končíku šípu?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.2.1)

     
 

 

Otázka 123 z 203

Je povolené použiť zariadenie pre kontrolu náťahu v divízii barebow (holý luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.4)

     
 

 

Otázka 124 z 203

Pre divíziu compound (kladkový luk) je možné umiestniť bočnú opierku nazad (vnútri) ďalej ako 4 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.1.5)

     
 

 

Otázka 125 z 203

Pre divíziu compound (kladkový luk) platia obmedzenia týkajúce sa stredovej omotávky?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.1.4)

     
 

 

Otázka 126 z 203

Je povolené použiť optické zariadenie na kontrolu náťahu v divízii compound (kladkový luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.2)

     
 

 

Otázka 127 z 203

Je povolené použiť elektronické zariadenie na kontrolu náťahu v divízii compound (kladkový luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.2)

     
 

 

Otázka 128 z 203

Môžu byť pramene tetivy z rôznych farieb a materiálov zvolených pre tento účel?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.2.1)

     
 

 

Otázka 129 z 203

Pre divíziu compound (kladkový luk) je možné umiestniť bočnú opierku ďalej ako 6 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.1.5)

     
 

 

Otázka 130 z 203

Je povolené použiť zariadenie na kontrolu náťahu v divízii compound (kladkový luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.2)

     
 

 

Otázka 131 z 203

Môže pre divíziu compound (kladkový luk) omotávka tetivy pri plnom náťahu končiť v zornom poli strelca?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.1.4)

     
 

 

Otázka 132 z 203

Môžu byť anulované body športovcovi, ktorému bolo nájdené náradie v rozpore s pravidlami World Archery?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 11)

     
 

 

Otázka 133 z 203

Je povolené použiť zvukové zariadenie na kontrolu náťahu v divízii compound (kladkový luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.2.2)

     
 

 

Otázka 134 z 203

Môže pre divíziu recurve (olympijský luk) omotávka tetivy pri plnom náťahu končiť v zornom poli strelca?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.2.1)

     
 

 

Otázka 135 z 203

Má súťažiaci povolené trvalo sa opierať rukou, alebo zápästím o výstuž stredu luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.1.2)

     
 

 

Otázka 136 z 203

Pre divíziu recurve (olympijský luk) je možné umiestniť bočnú opierku nazad (vnútri) ďalej ako 2 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.3.1)

     
 

 

Otázka 137 z 203

V divízii olympijský luk v terénnej lukostreľbe sú povolené viacfarebné stredy lukov a obchodné značky umiestnené na vnútorných stranách ramien luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.1.1)

     
 

 

Otázka 138 z 203

Je povolené použiť elektronické zariadenie na kontrolu náťahu v divízii recurve (olympijský luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.4)

     
 

 

Otázka 139 z 203

Pre divíziu recurve (olympijský luk) je možné umiestniť bočnú opierku ďalej ako 4 cm od úžľabia rúčky (pivotného bodu) luku?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.3.1)

     
 

 

Otázka 140 z 203

Je povolené použiť zariadenie na kontrolu náťahu v divízii recurve (olympijský luk)?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.1.4)

     
 

 

Otázka 141 z 203

Môže byť tetiva z ľubovoľného počtu vlákien?
(Kniha 4 pravidiel WA, článok 22.3.2)

     
 

 

Otázka 142 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahli v danom kalendárnom roku vek 45 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii veteráni.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.5)

     
 

 

Otázka 143 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 12 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii mladší žiaci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 144 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 15 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii kadeti.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 145 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 10 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii chrobáci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 146 z 203

Môžu sa súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 13 rokov podľa pravidiel WA zúčastniť súťaže v kategórii kadeti?
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 147 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 11 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii chrobáci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 148 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 15 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii starší žiaci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 149 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahli v danom kalendárnom roku vek 60 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii veteráni II.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 150 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahli v danom kalendárnom roku vek 55 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii veteráni II.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 151 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 20 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii juniori.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 152 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 13 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii mladší žiaci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 153 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 18 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii kadeti.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 154 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 13 rokov sa podľa Súťažného poriadku SLZ môžu zúčastniť súťaže v kategórii starší žiaci.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 1.3)

     
 

 

Otázka 155 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 18 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii juniori.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 156 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 21 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii juniori.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 157 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahli v danom kalendárnom roku vek 50 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii veteráni.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.5)

     
 

 

Otázka 158 z 203

Súťažiaci, ktorí dosiahnu v danom kalendárnom roku vek 17 rokov sa podľa pravidiel WA môžu zúčastniť súťaže v kategórii kadeti.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.2.4)

     
 

 

Otázka 159 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii muži/ženy v divízii kladkový luk strieľajú strieľajú 72 šípov na 50 m na 80 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.3)

     
 

 

Otázka 160 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii mladší žiaci v divízii holý luk strieľajú na 20 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 161 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii kadeti v divízii holý luk strieľajú na 40 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 162 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii veteráni II v divízii holý luk strieľajú na 30 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 163 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii muži/ženy v divízii holý luk strieľajú na 40 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 164 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii chrobáci v divízii holý luk strieľajú na 10 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 165 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii mladší žiaci v divízii olympijský luk strieľajú na 30 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 166 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii juniori v divízii holý luk strieľajú na 40 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 167 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii starší žiaci v divízii kladkový luk strieľajú na 50 m na 80 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 168 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii juniori v divízii olympijský luk strieľajú 72 šípov na 70 m na 122 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.5)

     
 

 

Otázka 169 z 203

Pri vonkajšej terčovej lukostreľbe je štandardná zostava pre kvalifikáciu 2 x 36 šípov. V každom kole sa strieľa 6 sád po 6 šípov.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1)

     
 

 

Otázka 170 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii muži/ženy v divízii olympijský luk strieľajú 72 šípov na 70 m na 122 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.5)

     
 

 

Otázka 171 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii veteráni II v divízii olympijský luk strieľajú 72 šípov na 50 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 172 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii starší žiaci v divízii holý luk strieľajú na 30 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 173 z 203

Pri vonkajšej terčovej lukostreľbe je štandardná zostava pre kvalifikáciu 2 x 30 šípov. V každom kole sa strieľa 10 sád po 3 šípy.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1)

     
 

 

Otázka 174 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii chrobáci v divízii olympijský luk strieľajú na 20 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 175 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii starší žiaci v divízii olympijský luk strieľajú na 50 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 176 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii veteráni v divízii holý luk strieľajú na 40 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 177 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii kadeti v divízii olympijský luk strieľajú 72 šípov na 60 m na 122 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.4)

     
 

 

Otázka 178 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii muži/ženy v divízii olympijský luk strieľajú 60 šípov na 70 m na 122 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.5)

     
 

 

Otázka 179 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa WA súťažiaci v kategórii veteráni v divízii olympijský luk strieľajú 72 šípov na 60 m na 122 cm terč.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 4.5.1.4)

     
 

 

Otázka 180 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii mladší žiaci v divízii kladkový luk strieľajú na 30 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 181 z 203

Na súťažiach v terčovej lukostreľbe podľa Súťažného poriadku SLZ súťažiaci v kategórii chrobáci v divízii kladkový luk strieľajú na 25 m na 122 cm terč.
(Súťažný poriadok SLZ, článok 3.2)

     
 

 

Otázka 182 z 203

Podľa WA sú tolerancie pre vzdialenosti 90/70/60m ±30 cm a pre vzdialenosti 50/40/30m sú ±15 cm.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.1)

     
 

 

Otázka 183 z 203

Štyri 80 cm terče sú na jednej terčovnici umiestnené tak, že stredy spodných dvoch terčov sú minimálne 90 cm od zeme a stredy horných dvoch sú maximálne 172 cm od zeme, horizontálna vzdialenosť medzi terčami je minimálne 2 cm.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.2.3.2)

     
 

 

Otázka 184 z 203

Pri eliminácii družstiev vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na streľbu: 2x signál (10 s) – 1x signál (240s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.6+13.6.1)

     
 

 

Otázka 185 z 203

Pri streľbe na dve línie AB-CD pri vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na vystrelenie 6 šípov: 2x signál (10 s) – 1x signál (120s) - 2x signál (10 s) – 1x signál (120s) – 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.7+13.6.1)

     
 

 

Otázka 186 z 203

Pri eliminácii jednotlivcov vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na vystrelenie 3 šípov: 2x signál (10 s) – 1x signál (120s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.6+13.6.1)

     
 

 

Otázka 187 z 203

Uhol sklonu terčovníc pre vonkajšiu terčovú lukostreľbu je podľa WA 10 až 15 stupňov od vertikály.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.3)

     
 

 

Otázka 188 z 203

Pri streľbe na dve línie AB-CD pri vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na vystrelenie 6 šípov: 2x signál (10 s) – 1x signál (240s) - 2x signál (10 s) – 1x signál (120s) – 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.7+13.6.1)

     
 

 

Otázka 189 z 203

Uhol sklonu terčovníc pre vonkajšiu terčovú lukostreľbu je podľa WA 0 až 10 stupňov od vertikály.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.2)

     
 

 

Otázka 190 z 203

Pri rozstrele vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na streľbu: 2x signál (10 s) – 1x signál (40s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.3+13.6.1)

     
 

 

Otázka 191 z 203

Štyri 80 cm terče sú na jednej terčovnici umiestnené tak, že stredy spodných dvoch terčov sú viac ako 100 cm od zeme a stredy horných dvoch sú maximálne 162 cm od zeme.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.2.3.2)

     
 

 

Otázka 192 z 203

Pre vonkajšiu lukostreľbu je podľa WA čakacia čiara najmenej 5m za streleckou čiarou.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.2)

     
 

 

Otázka 193 z 203

Na jednu terčovnicu podľa WA môžu strieľať maximálne 4 strelci.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.6)

     
 

 

Otázka 194 z 203

Pri eliminácii jednotlivcov vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na streľbu: 2x signál (10 s) – 1x signál (240s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.6+13.6.1)

     
 

 

Otázka 195 z 203

Bočné ochranné bariéry musia byť vzdialené aspoň 20 m od terčovníc na 90m.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.7)

     
 

 

Otázka 196 z 203

Pri eliminácii zmiešaných družstiev vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na streľbu: 2x signál (10 s) – 1x signál (80 s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.5+13.6.1)

     
 

 

Otázka 197 z 203

Časomiera má byť umiestnená do 30 m od streleckej čiary.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.2.5.2)

     
 

 

Otázka 198 z 203

Každý strelec má mať podľa WA na streleckej čiare k dispozícii najmenej 80 cm.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.7)

     
 

 

Otázka 199 z 203

Pri eliminácii družstiev vo vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na streľbu: 2x signál (10 s) – 1x signál (120s) - 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.6+13.6.1)

     
 

 

Otázka 200 z 203

Stred 122 cm terča je podľa WA 130 cm ±5 cm od zeme.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.2.3.1)

     
 

 

Otázka 201 z 203

Pri streľbe na dve línie AB-CD pri vonkajšej terčovej lukostreľbe sú zvukové signály a časy potrebné na vystrelenie 6 šípov: 2x signál (10 s) – 1x signál (240s) - 2x signál (10 s) – 1x signál (240s) – 3x signál.
(Kniha 3 pravidiel WA, článok 13.4.7+13.6.1)

     
 

 

Otázka 202 z 203

Minimálna veľkosť terčovnice je podľa WA 124x124 cm alebo kruh s priemerom 124 cm.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.2.1)

     
 

 

Otázka 203 z 203

Stred každej terčovnice musí byť podľa WA označený na streleckej čiare a číslo terčovnice 4 m pred streleckou čiarou.
(Kniha 2 pravidiel WA, článok 7.1.1.7)