SLZ

SLZ - prehľad splnenia limitov pre účasť na MSR

V každej kategórii sú uvedení všetci strelci, ktorí môžu v danej kategórii strieľať, lebo počas sezóny strelili potrebnú zostavu. Takisto je zohľadnené, že ženy môžu strieľať v mužskej kategórii a tiež to, že "slabšia" kategória môže strieľať v "silnejšej" (napríklad kadeti KL medzi mužmi KL).
  1. Skontrolovať, či sa strelec hlási do povolenej vekovej kategórie (čiže do svojej alebo "silnejšej")
  2. Skontrolovať, či má strelec splnený limit v kategórii do ktorej sa hlási
  3. Ak v kategórii do ktorej sa hlási nemá splnený limit, ale má splnený limit v inej kategórii, ktorá strieľa rovnakú zostavu, skontrolovať či dosiahnutý výsledok spĺňa limit aj v kategórii, do ktorej sa hlási

Sezóna:        Druh lukostreľby: 


1. Berú sa do úvahy iba výsledky z aktuálnej sezóny.
2. Limit možno splniť na pretekoch v kalendári SLZ alebo na zahraničných pretekoch, ktoré sú v kalendári príslušnej asociácie.

Webdesign: František Kundracik úprava V. Schindler