Na základe Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, Slovenský lukostrelecký zväz vypracoval nasledovné odporúčania a opatrenia:

  • doporučujeme, aby sa v priestore za streleckou čiarou zdržiavalo maximálne 10 osôb vrátane strelcov a trénerov podľa možností strelnice tak, aby boli dodržiavané ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci tohoto usmernenia a v rámci všeobecných opatrení,
  • - doporučujeme, aby na jednu terčovnicu strieľal maximálne 1. strelec a aby minimálna vzdialenosť medzi strelcami bola aspoň 2 metre,
  • - nedoporučujeme, aby sa jednorázovo zapožičiavali strelecké pomôcky, ktoré kluby požičiavajú strelcom, okrem dlhodobých zápožičiek,
  • - zaviesť register používania strelnice v rozsahu meno a priezvisko ako i čas strávený na strelnici(napr.cez google calendar),

-  doporučujeme uzavrieť miesta na strelnici, ktoré za normálnych okolností môžu slúžiť na stretávanie sa športovcov (klubovňa, priestor s lavičkami, altánok, uzavreté priestory na strelnici, atď. )

- zabezpečiť dezinfekciu rúk tak, aby bola dostupná všetkým strelcom ako i trénerom a tiež realizačnému tímu pri vstupe na strelnicu

- doporučujeme nosenie rúšok pre športovcov počas celého času pobytu na strelnici okrem času streľby. Nosenie rúška pre nestrelcov je povinné počas celého pobytu na lukostrelnici,

- každý prevádzkovateľ strelnice má možnosť si doplniť usmernenie o používaní strelnice tak, aby bolo vyhovujúce jeho potrebám, ale zároveň nesmie byť v rozpore s usmernením  UVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 a vyššie uvedenými opatreniami,

  • na základe Usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č.

OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport žiadame všetky kluby užívajúce vonkajšiu strelnicu, aby toto usmernenie k opatreniu vyvesili na viditeľné a prístupné miesto pri vstupe na strelnicu.

Celé znenie usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21. apríla 2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport (zdroj: www.uvzsr.sk) nájdete TU

Doplnené opatrenia pre lukostreľbu. TU

SME V TOM SPOLU

SPOLOČNE PORAZÍME KORONU

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook