Teória

Pre trénerov

   Manuál lukostreľby pre začiatočníkov - slovenská verzia  -link 

 

Pre strelcov

  Cvičenia a testy reakcií a koncentrácie  -link

  Kontrola a nácvik stability a rovnováhy  -link

  Výber veľkosti chrániča prstov FIVICS  -link 

 

Pre rozhodcov

Príručka rozhodcu - pracovná verzia  -link  pripomienky

Vzory bodovačiek na online scams viagra súťaže  hala  terčová  3D  terénna

 

Materiály zo školenia rozhodcov, november 2016

   Filozofia rozhodovania  -link

   Prehľad pravidiel  -link

   Povolené náradie a kontrola náradia  -link

   Trať pre terénnu a 3D lukostreľbu  -link

   Strelnica pre terčovú a halovú lukostreľbu  -link

   Činnosť rozhodcu počas súťaže  -link

   Priebeh súťaže  -link

   Hodnotenie zásahov  -link

   Dôsledky porušovania pravidiel (eng)  -link

 

Prípadové štúdie z World Archery "Judge Newsletter"

   Prípadová štúdia 84.1  -link

   Prípadová štúdia 85.1  -link

   Prípadová štúdia 87.1  -link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook