Reprezentácia

Dokument pre reprezentáciu 2024 -link (30.11.2023)

(Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach, štatút reprezentana, štatút osobného trénera, súhasy)

 

Výber reprezentáci pre pre ME, FQT a AWC Antalya  -link

Halové Majstrovstvá Európy -link

Pravidlá pre kvalifikácu na OH Paríž -link

 

Reprezentačný rebríček (vrátane 3D a terénnej)  -link

 

Overenie platnosti zdravotnej prehliadky  -link

 

Materiál pre reprezentáciu a CTM  -link

 

Pravidlá distribúcie reprezentačného oblečenia - link

 

WA international license informácie -link

 

 

ANTIDOPINGOVÉ ONLINE VZDELÁVANIE  - inštrukcie 

Priebeh Antidopingovej kontroly - video

Svetový Antidopingový kódex -link

Antidoping - zoznam zakázaných látok 2024  -link

Antidoping - Prohibited list 2024 (Anglická verzia)  -link

Zmeny v zozname zakázaných látok a metód 2024  -link

Monitorovací program v roku 2024  -link

Terapeutická výnimka (TUE)  - link

Porušenie AD pravidiel Čl. 2.4 Postavenie komisára ako verejného činiteľa  -link

Antidoping 2022 prezentácia T. Pagáč  -link

Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe  -link

Antidoping - overenie zakázanej látky na stránke ADA SR  -link

Nebezpečné výživové látky - ANDARÍN

Nebezpečné výživové látky - IBUTAMOREN

Nebezpečné výživové látky - OSTARÍN

Povinnosťou každého športovca je vedieť, ktoré látky a metódy sú zakázané. 

Trvalo zakázaná látka sa nesmie užívať počas celého roka, čiže ani počas tréningu, ani počas súťaže. Napríklad anabolické steroidy sa užívajú počas tréningu a môžu mať dlhotrvajúci efekt na športový výkon alebo maskovacie látky, ktoré sa môžu použiť s cieľom zakrytia užívania iných dopingových látok.

Na druhej strane, užitie látky v období mimo súťaže, ktorá je zakázaná len počas súťaže, sa nepovažuje za porušenie antidopingových pravidiel, pokiaľ daná látka nie je prítomná v tele počas súťažnej dopingovej kontroly. Na upresnenie, mnoho látok môže ostať v tele po dlhý čas. Ak je výsledok dopingovej kontroly pozitívny na látku, ktorú športovec užil mimo súťaže (kedy nebola zakázaná), ale test súťažnej dopingovej kontroly je pozitívny (kedy je zakázaná), športovec porušil antidopingové pravidlá.

Zakázané látky sa môžu nachádzať aj v bežných liekoch, ako sú lieky proti bolesti, lieky proti prechladnutiu a chrípke. SADA preto pripravila online databázu www.zakazanelatky.sk, prostredníctvom ktorej si viete overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku alebo nie. Pre bližšie informácie kontaktuje SADA.

Brožúru, kde nájdete príklady povolených liekov (rozčlenené podľa jednotlivých skupín ochorení), ktoré športovec môže užívať nájdete tu: Povolené lieky
 

Výživové Doplnky

Regulácia výživových doplnkov je vo všeobecnosti minimálna. Bežné doplnky ponúkané či už v obchodoch so zdravou výživou alebo internetových obchodoch, neobsahujú zakázané látky, ak nie sú uvedené na etikete výrobku. V posledných rokoch sa pripisuje značný počet pozitívnych testov zle označeným alebo kontaminovaným doplnkom.

SADA v spolupráci s farmáciou pripravila vzdelávací program Doplnky výživy v športe, zameraný na doplnky výživy. Hlavným zámerom je informovať o funkčnosti jednotlivých skupín výživových prepáratov z pohľadu vedy a výskumu.


 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook