Čo to znamená pre slovenskú lukostreľbu?

- ruší sa povinnosť bezkontaktnosti na vonkajších športoviskách, t.j. tréningy môžu byť bez obmedzenia počtu lukostrelcov a na jednej terčovnici môžu strieľať aj 2-3 strelci

- vnútorné športoviská môžu využívať len organizované športové kluby

- súťaže a preteky sa budú môcť konať najskôr od 3.6.

- stále doporučujeme viesť evidenciu strelcov na strelniciach pre prípad eventuálnej nákazy

- v exteriéri pre sprevádzajúce osoby vo vzdialenosti menej ako 5 m je povinné nosenie rúšok, nad 5 m je dobrovoľné
 
- v interiéri sprevádzajúce osoby majú stále povinnosť nosiť rúška
 
- v prípade, že ÚVZ SR vydá dodatočné opatrenia alebo obmedzenia vás budeme informovať

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook