Vážení predsedovia klubov a kluboví manageri.

Od dnešného dňa je možné realizovať registrácie členov Vašich klubov pre rok 2020.

Rozhodnutím Valného zhromaždenia dňa 9.12.2018 sa zvyšuje členský ročný poplatok pre člena  na 15 Eur.

Úhradu členského realizuje klub za svojich členov výhradne bezhotovostne číslo účtu SK80 0900 0000 0051 1920 0141 vedeného v Slovenskej sporiteľni, do správy pre prijímateľa uviesť názov klubu  a počet členov (napr. 1.SŠLK  37členov)

Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania úhrady na účet SLZ.

Pre nových členov – osoby, ktoré neboli evidované v SLZ v roku 2019, je potrebné vytvoriť žiadosť v systéme Membery – voľba Žiadosti - Nová registrácia. 

Pre predĺženie členstva – osoby ktoré boli evidované v SLZ v roku 2019 pripravujeme funkciu v systéme Membery  (Cez Riešenie žiadosti – Prolongácia ) na obnovenie členstva  evidovaným členom.

Prvá súťaž v roku 2020,  ktorá je len pre registrovaných členov SLZ je Memoriál Karola Noskoviča 11.01.a 12.01.2020 vo Viničnom.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook