Zmeny schválené Valným zhromaždením dňa 23.11.2019

Prinášam Vám prehľad zásadných zmien, ktoré boli schválené delegátmi VZ.

  1. Zmena označovania vybraných vekových kategórii.

Starý názov                         Nový názov                                        nová skratka

Chrobáci                              Deti do 10 rokov                               10

Mladší žiaci                         Chlapci do 12 rokov                         M2

Mladšie žiačky                   Dievčatá do 12 rokov                      W2

Starší žiaci                            Chlapci do 14 rokov                         M4

Staršie žiačky                     Dievčatá do 14 rokov                      W4

Sme si vedomí, že každá nová zmena bude potrebovať nejaký čas na zapracovanie a osvojenie. Z tohto dôvodu budú  dokumenty SLZ ako i databáza SLZ postupne aktualizované tak, aby sa tieto zmeny zapracovali do praxe. Keďže ide o zmenu v množstve web dokumentov, úprava môže trvať niekoľko týždňov. V tomto čase môžu byť niektoré časti databázy nefunkčné. Všetky dotknuté názvy sa budú meniť retrospektívne, čo znamená, že sa budú prepisovať všetky názvy zmenených kategórii v dotknutých databázach od začiatku fungovania databázy SLZ. Prosíme Vás o trpezlivosť pri využívaní stránky.

  1. Zmena terčov a vzdialeností pre vybrané kategórie od halovej sezóny 2020/2021

Divízia a kategória                            Existujúca zostava                           Nová zostava                    

OL Chlapci do 14 rokov                   18m/40cm                                           18m/60cm

OL Dievčatá do 14 rokov                18m/40cm                                           18m/60cm

KL Chlapci do 14 rokov                   18m/40cm                                           18m/60cm

KL Dievčatá do 14 rokov                18m/40cm                                           18m/60cm

HL Chlapci do 12 rokov                   10m/80cm                                           10m/60cm

HL Dievčatá do 12 rokov                10m/80cm                                           10m/60cm

HL Chlapci do 14 rokov                   10m/40cm                                           18m/80cm

HL Dievčatá do 14 rokov                10m/40cm                                           18m/80cm

HL Kadeti                                         18m/80cm                                           18m/60cm

HL Kadetky                                      18m/80cm                                           18m/60cm

Tieto zmeny sa začnú uplatňovať od začiatku halovej sezóny 2020/2021, čiže od Októbra 2020.

  1. Registrácia nových členov

Registrácia NOVÝCH členov bude možná už od 1.10. príslušného roku s platnosťou registrácie do konca nasledujúceho roku po roku, v ktorom prebehla prvá registrácia.

Aktuálne znenie Registračného a prestupového poriadku nájdete v sekcii “Informácie pre kluby”.

  1. Zvýšenie limitov pre účasť na Majstrovstvách Slovenska

Delegáti Valného zhromaždenia schválili zvýšenie limitov pre účasť na Majstrovstvách Slovenska v halovej a terčovej lukostreľbe o 10 percentuálnych bodov v každej kategórii a divízii.

Táto zmena bude aktualizovaná v Dodatku súťažného poriadku pre rok 2020.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook