Valné Zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu sa uskutoční 14.11.2020 v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši.

Pozvánka

Program

Rokovací poriadok

 

Počet hlasov delegátov na Valné zhromaždenie 2020

 

Návrhy kandidátov na volené funkcie, ktorí potvrdili svoju nomináciu:

do predsedníctva:

Miroslav Bendík - navrhovateľ Liptovský školský lukostrelecký klub

Ingrid Šilonová -  navrhovateľ MŠK Kežmarok

na kontrolóra:

 Matúš Durný - navrhovateľ LK Bratislava

do Disciplinárnej komisie

Pavel Braso -  navrhovateľ LK Žilina

Martin Polakovič - navrhovateľ LK Bratislava

do Odvolacej komisie:

Boris Baláž -  navrhovateľ Reflex Žilina

Juraj Duchoň - navrhovateľ Reflex Žilina

Pavol Durec -  navrhovateľ LK Bratislava

Stanislav Gažík - navrhovateľ Blue Arrows Viničné

Libor Kubíček st. - navrhovateľ LK Senica

Viliam Srdoš - navrhovateľ LK Bratislava

 

Dokumenty schvaľované delegátmi Valného zhromaždenia

Stanovy

Návrh na úpravu stanov č.1 - Predsedníctvo SLZ

Návrh na úpravu stanov č.2 - LK Bratislava

Návrh na úpravu stanov č.3 - LK Turiec

 

Súťažný poriadok

Súťažný poriadok + príloha č.1 a príloha č.2

Sprievodný dokument k návrhu predsedníctva

Návrhy na doplnenie a úpravu Súťažného poriadku

- Návrh č.1. Reflex Žilina, 1.SŠLK Petržalka, ŠK Orlík Sliač

- Návrh č.2. LK Pohoda

- Návrh č.3  LK Bratislava

- Návrh č.4. LK Turiec

- Návrh č.5  ŠK Orlík SLiač

 

Disciplinárny poriadok

- Návrh na úpravu - predsedníctvo SLZ

 

Ostatné dokumenty k prerokovaniu

Prijatie klubov do SLZ

Plán činnosti na 2021

Zmena pravidiel výpočtu príspevku na činnosť klubov + kritéria

Správa kontrolóra za rok 2019

 

 

 

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook