Valné Zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu sa uskutoční 27.11.2021 v Hoteli Átrium, Nový Smokovec.

Pozvánka

Program

Rokovací poriadok

Počet hlasov delegátov na Valné zhromaždenie

 

Návrhy kandidátov na volené funkcie v orgánoch SLZ.

Disciplinárna komisia

Pavol Durec - navrhovateľ Vladimír Hurban LK Bratislava

Odvolacia Komisia

bez kandidáta

 

Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Súťažný poriadok + prílohy

Registračný a prestupový poriadok

Program činnosti SLZ pre rok 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook