Halové Majstrovstvá Európy 2023

https://www.archeryeurope.org/event/european-indoor-championships-2023/

WE Europe indoorSamsun2023 1

Miesto: Samsun (TUR)
Dátum: 13. – 18.2.2023
Výjazd: Na vlastné náklady
Preliminary entries: 15.11.2022
Final entries: 23.1.2022
Kategórie: OLM, OLZ, KLM, KLZ, HLM, HLZ, OLJM, OLJZ, KLJM,KLJZ,HLJM, HLJZ
Počet strelcov: max. 3 v každej kategórii
Prihlášky:
- posielať záväzne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 13.11.2022
- do prihlášky vpísať meno, kategóriu, požadovaný hotel, požadovaný počet lôžok na izbe, dátum príchodu a odchodu zo súťaže, požiadavku na transport letisko - hotel
- prihlášky zaslané po termíne budú akceptované, avšak strelci si musia byť vedomí, že v prípade vzniku penalizácie a zvýšených nákladov vzniknutých neskorým prihlásením ich musia uhradiť v určenej výške na účet SLZ


Predpokladané náklady:

Položka Cena Úhrada  Poznámka 
 Štartovné jednotlivc  200 eur  Hradí SLZ podľa limitov  
 Štartovné družstvá  125 eur  Hradí SLZ  
 Štartovné oficiál  100 eur  Vlastné náklady  TM na náklady SLZ
 Doprava letisko – hotel  70 eur  Vlastné náklady  plus cesta späť
 Ubytovanie 2-lôžko  120 eur/os/noc  Vlastné náklady    cca 4 – 5 nocí
 Ubytovanie 1-lôžko  160 eur/os/noc  Vlastné náklady    cca 4 – 5 nocí
 Strava  V cene ubytovania    
Shuttle bus zdarma    
Letenka podľa výberu Vlastné náklady  
Doprava na letisko podľa výberu Vlastné náklady  

 

Predpokladané celkové náklady pre účastníkov, okrem ceny letenky a dopravy na letisko sú 870 eur – 1070 eur v závislosti od výšky poskytnutia príspevku na štartovné zo strany SLZ.

 SLZ poskytuje príspevok zúčastneným strelcom náklady vo výške štartovného podľa limitov z terčovej lukostreľby v reprezentačnom rebríčku v danej kategórii do ktorej sa strelec prihlásil, ku dňu preliminary entries tejto súťaže a to nasledovne:

 o A limit - 100% štartovného - 200eur
o B limit - 100% štartovného - 200eur
o C limit - 50% štartovného - 100eur
o Bez limitu - 0% štartovného - 0eur

 Nakoľko divízia HL nemá zadefinované reprezentačné limity, právo na preplatenie štartovného budú
mať strelci, ktorí dosiahli z priemeru dvoch halových súťaží ku dňu final entries nasledovné limity:

  HLM HLZ HLJM HLJZ
100%  520 b. 480 b. 500 b. 460 b.
 50b.% 500 b. 450 b. 470 b. 430 b.
 
 V prípade, ak sa v danej kategórii prihlásia viac ako je maximálny počet 3 strelcov, konečnú nomináciu určí SLZ podľa halového rebríčka ku dňu final entries, tj. 23.1.2023. Prednosť účasti na ME budú mať strelci, ktorí sa prihlásili ku dňu 13.11.2022. Strelci v týchto kategóriách o vzniknutej situácii budú upovedomení po uzavretí prihlášok.

 

Nakoľko sa jedná o výjazd na vlastné náklady, dopravu na letisko a letenky si všetci účastníci zabezpečujú individuálne. SLZ zabezpečuje prihlásenie účastníka na súťaž, rezerváciu ubytovania a oficiálneho transportu podľa požiadaviek uvedených v prihláške.

Účastníci, ktorí sa záväzne prihlásia, svojim prihlásením potvrdzujú a zaväzujú sa:
- Včas absolvovať lekársku prehliadku a nahlásiť túto skutočnosť (ak nie je v období súťaže platná)
- Včas doručiť podpísaný štatút reprezentanta (ak ho ešte nemajú podpísaný)
- Včas doručiť podpísaný štatút osobného trénera pre danú súťaž
- Dodržiavať smernice SLZ a správať sa v súlade s podpísaným štatútom reprezentanta a štatútom osobného trénera
- Včas uhradiť potrebné poplatky po vyzvaní zo strany SLZ
- V prípade vzniku nových skutočností zo strany účastníka tieto skutočnosti riadne a včas nahlásiť na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
- V prípade vzniku penalizácie zo strany organizátora neskorým prihlásením, alebo
nedodržaním termínov túto penalizáciu uhradiť (penalizáciu uhrádzajú úmerne všetci účastníci, ktorí túto penalizáciu spôsobili)
- Zúčastniť súťaže družstiev, ak bude daná kategória obsadená potrebným počtom strelcov


V Bratislave dňa 31.10.2022

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook