Valné Zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu sa uskutoční 12.11.202 v hoteli Dixon, Banská Bystrica

Pozvánka

Program

Rokovací poriadok

Počty hlasov delegátov VZ

 

Návrhy kandidátov na volené funkcie v orgánoch SLZ.

Predseda:

Vladimír Bužek - navrhotelia LukostrelecBB, Reflex Žilina, MŠK Kežmarok, LK Senica, LŠLK Liptovský Mikuláš, Red Arrows Poprad, Blue Arrows Viničné, Robin Zvolen, LK Pohoda, LaPK Elán, SPORTAcademy Hlohovec, ŠK Orlík Sliač, Slávia Archery Bratislava, LK Viničné.

Člen predsedníctva (podľa abecedného poradia):

Pavol Durec - navrhovateľ Lukostrelec BB

Viera Hanuliaková - navrhovateľ Reflex Žilina, MŠK Kežmarok, LK Senica, LŠLK Liptovský Mikuláš, Red Arrows Poprad, Blue Arrows Viničné, Robin Zvolen, LK Pohoda, LaPK Elán, SPORTAcademy Hlohovec, ŠK Orlík Sliač, Slávia Archery Bratislava, LK Viničné.

Viliam Srdoš - navrhovateľ LK Bratislava

Člen Disciplinárnej komisie:

bez kandidáta

Člen Odvolacej komisie:

bez kandidáta

 

 

Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Súťažný poriadok vybrané prílohy  Odvovodnenie

Kluby na prijatie

Plán činnosti na rok 2023

Zaslanénávrhy na zaradenie do programu Pavol Durec link

 

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook