AWC23

 

 

Dátum: 27.-31.3.2023

Prelliminary dátum: 7.1.2023

Finálny dátum:  6.3.2023*

 

Na vlastné náklady účastníka.

Každý záujemca musí spĺňať podminky uvedené v aktuálnom znení Pravidiel reprezentacie a štatútu reprezntanta.

 

Oficiálny rozpis

 

* limitované neskoršie prihlásenie, podľa podmienok uvdených v dokumente pre reprezentáciu.

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook