Upresnenie miesta konania a zmena dátumu výberových súťaží pre EH a MS 2023

Z dôvodu doplnenia kalendára SLZ o medzinárodné súťaže sa zmenil dátum hlavnej výberovej súťaže na 8.5.2023 tak, aby nekolidoval s kalendárom reprezentačných výjazdov a reprezentantom bola umožnená účasť na všetkých plánovaných podujatiach. Dátumy a miesta konania súťaží sú nasledovné:

1.výberová súťaž                              25.3.2023 – Viničné – double WA 720

2. výberová súťaž                             3.-8.4.2023 – EGP Lilleshal – WA 720

3. výberová súťaž                             29.4.2023 – Žilina – double WA 720

4. hlavná výberová súťaž              8.5.2023 – Banská Bystrica – WA 720 + eliminácie

 

 

Stručný sumár spôsobu výberu

Pre EH sa vyberá najlepší strelec, pre MS sa vyberajú najlepší traja strelci, ktorí budú SLZ reprezentovať na danom podujatí v kategóriách OLM, OLZ, KLM, KLZ. Každý strelec získava body za umiestenie v jednotlivých výberových súťažiach. Po odstrieľaní kvalifikácie hlavnej výberovej súťaže postúpi do eliminačných súbojov face to face najlepších 8 strelcov v každej kategórii na základe súčtu pridelených bodov z odstrieľaných súťaží (počítajú sa 2 najlepšie výberové súťaže + kvalifikácia hlavnej výberovej súťaže). Strelci v eliminačných súbojoch budú hodnotení podľa úspešnosti v jednotlivých súbojoch a tiež podľa celkového bodového priemeru v elimináciách. Konečné poradie strelcov pre nomináciu na EH bude určené súčtom pridelených bodov zo všetkých súťaží vrátane eliminácii. Pre konečnú nomináciu na MS sa do hodnotenia započíta aj umiestnenie v reprezentačnom rebríčku ku dňu final entries MS. Celé pravidlá výberu nájdete na 

http://www.slz.sk/images/dokumenty/2022/V%C3%BDber-reprezent%C3%A1cie-pre-EH-a-MS_2023_ver.13.10.2022_final.pdf

 

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook