Vážení predsedovia klubov,

pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu, ktoré sa uskutoční: dňa 23. Novembra 2019 od 9:30 hod v Hoteli Academic vo Zvolene.

Pozvánka  -link

Program  -link

Rokovací poriadok  -link

 

Počty hlasov klubov na Valné zhromaždenie 2019

 

Dokumenty schvalované VZ:

Disciplinárny poriadok  pripomienky

Registračný a prestupový poriadok

Výročná správa 2018

Návrhy od klubov na prerokovanie Valným zhromaždením

Návrh č.1 60cm terč pre vybrané kategórie v halovej lukostreľbe - LK Bratislava

Návrh č.2 Zmena skratiek v Ianseo pre žiacke kategórie - LK Bratislava

Návrh č.3 Zmena prerátavania príspevku na činnosť za umiestnenie družstiev - LK Bratislava

Podnety na prejednanie na Valnom zhromaždení - LK Turiec, Lukostrelec BB

Pripomienky k rokovaniu VZ - 1.SŠLK Petržalka

 

Návrhy kandidátov do Disciplinárnej komisie:

Alojz Chnúrik,             LK Turiec, Reflex Žilina
Peter Nagy                 Reflex Žilina
Antonín Polách           Reflex Žilina
Ján Longa                  Reflex Žilina
František Kundrácik   LK Bratislava

Návrh kandidátov do Odvolacej komisie

Boris Baláž                      Reflex Žilina
Vlastimil Schindler           Reflex Žilina
Libor Kubíček                  Reflex Žilina
Jozef Kúdelčík                LK Bratislava

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook